Klachtenregeling

Wij zullen te allen tijden ons best doen jullie kwalitatieve en persoonlijke zorg te bieden. Mocht u desondanks kachten hebben over de geleverde verloskundige zorg of over de bejegening door uw verloskundige, probeer dit dan in eerste instantie met de betreffende verloskundige bespreekbaar te maken. We kunnen dan samen opzoek gaan naar een oplossing. Mocht u het vervelend vinden om met de betreffende verloskundige in gesprek te gaan, kunt u het voorval ook altijd bespreken met een collega verloskundige.

Als een gesprek onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoort of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat er de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV). U kunt dan, via onderstaande link, bij de klachtencommissie een reglement opvragen. http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/153/klachten/hoofdstuk/510/klachtenbehandeling/